Jak ekologicky topit, neplýtvat potravinami nebo nevytvářet odpady v běžném životě. To jsou jen některá z témat, jejichž aktivní komunikaci podpoří Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. V nové dotační výzvě nabídne celkově 10 milionů korun na informační kampaně, které se zaměří na ochranu ovzduší, klimatu nebo předcházení odpadů a současně přispějí k zapojení ochrany přírody a životního prostředí do běžného života lidí.

Zájemci se mohou ucházet v termínu od 2. do 30. září tohoto roku o příspěvek ve výši 2 až 5 milionů korun. Dotace může uhradit až 85 procent z celkových výdajů na uspořádání osvětových kampaní, motivačních soutěží, informačních a podobných projektů.

Základní podmínkou pro získání dotace je, aby kampaň vhodným způsobem oslovila, a popřípadě i zapojila, co nejširší veřejnost celé České republiky. Zároveň musí jednoduše a srozumitelně komunikovat jedno z aktuálně nejdůležitějších témat týkající se čistoty ovzduší, ochrany klimatu nebo nakládání s odpady.

https://www.sfzp.cz/nove-dotace-podpori-osvetu-a-zapojeni-verejnosti-do-ochrany-zivotniho-prostredi/