Znáte nějaký strom, který vysadili k příležitosti vzniku ČSR nebo oslav svobody a demokracie?

Přihlaste jej do ankety Strom roku 2018: Stromy svobody. Pokud postoupí do finále, bude soutěžit o odborné ošetření nebo o finance na nové výsadby. Z došlých přihlášek totiž porota vybere dvanáct finalistů, kteří budou moci soutěžit o přízeň veřejnosti ve zpoplatněném hlasování. Vítězný strom navíc postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku.

Uzávěrka návrhů do ankety je 30. dubna 2018. Podrobnosti o tom, jak strom přihlásit, najdete na www.stromroku.cz.

Edice Stromů svobody byla zvolena s ohledem na letošní sté narozeniny nezávislé republiky. Typicky se jedná o lípy, které se sázely na oslavu vzniku Československa v letech 1918, 1919 a 1928 ale také později, po skončení nacistické okupace nebo v rámci pražského jara. Pomoci s hledáním takových stromů mohou obecní kronikáři, pamětníci nebo okresní archiv.

Anketu pořádá Nadace Partnerství za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR.