Pracuje v jako metodik vzdělávacích programů v LÍSCE, z.s. i jako samostatná lektorka pro školy a vzdělávací zařízení. Vzdělávací programy vede od roku 1996.

Témata vzdělávání a dovednosti:

 • plánování a realizace environmentální výchovy: EVVO
 • zpracování školního programu EVVO, kompetence koordinátora EVVO vybraná témata ve specializačním studiu koordinátora EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ
 • pedagogické kompetence
 • začlenění průřezového tématu EVVO do ŠVP
 • školní zahrada - plánování krok za krokem
 • didaktické hry s přírodovědným zaměřením - efektivní prostředek naplňování kompetencí v MŠ, ZŠ, ŠD
 • cesty k efektivnější výuce EV – proměna školy
 • léčivé a plané rostliny a jejich význam pro člověka

Absolvovala:

 • PF UJEP v Brně, přírodopis – tělesná výchova
 • Kurz specializačního studia „Výchova k péči o životní prostředí“.
 • Kurz „ Certifikovaný lektor NIDV“.
 • Působí jako lektorka NIDV, externí lektorka a konzultantka pro Toulcův dvůr Praha, Centrum ekologických aktivit Olomouckého kraje Sluňákov, o.p.s., ALCEDO - středisko volného času Vsetín

Je autorkou a spoluautorkou:

 • Učíme se v zahradě.
 • Praktická péče o školní zahradu společně s žáky.
 • Metodických listů a manuálu Příroda ve škole - společně do přírody.

Kontakt:

marie.kordulova@seznam.cz, tel: 775 087 240