14.10 2014 proběhl v prostorách Baťova institutu 14/15 ve Zlíně kurz marketingu pro účastníky soutěže v rámci projektu „Poctivě vyrobené – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji“ O TITUL REGIONÁLNÍ VÝROBCE podporující místní udržitelnou ekonomiku ve Zlínském kraji.

Všem účastníkům kurzu děkujeme a těšíme se na představení marketingových plánů pěti soutěžících v těchto kategoriích:

1. Výrobce potravin
2. Zemědělec, farmář
3. Řemeslník
4. Rukodělný výrobce

Se zpracováním marketingového plánu a plánu komunikace se zákazníky pomohou studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po dobu tří měsíců jim budou pomáhat se zaváděním do praxe. Výrobci, jejich produkty i výsledky práce se studenty budou představeny na masopustní slavnosti ve Zlíně 26. února 2015.

Projekt je podpořen v rámci Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu česko-švýcarské spolupráce.

Patronkou soutěže je paní Mgr. Milena Kovaříková, předsedkyně Výboru pro uzemní plánovaní, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje.