Od čtvrtka 24. 10. Do soboty 26. 10. probíhalo na Gymnáziu Valašské Klobouky a na Envicentru Pro krajinu ve Vysokém Poli krajské kolo Ekologické olympiády. Letos se uskutečňuje už 25. ročník této soutěže pro studenty středních škol z celého kraje, které zajímá stav životního prostředí a kteří jsou zapálení pro ochranu naší krajiny.

Tématem letošního ročníku je „Kvalita ovzduší, vody a půdy v lidských sídlech“.  Pořadatelé letošního kola zvolili celkem pozdní  říjnový termín krajského kola a o to víc  všechny zúčastněné potěšilo počasí, které nemohlo být lepší. Možná i díky krásnému slunnému počasí se letošní ročník obzvláště vydařil a během celého klání panovala velmi příjemná atmosféra.

  Ve čtvrtek  odborná porota posuzovala teoretické znalosti všech 10 soutěžních družstev. Zkušení odborníci připravili pro soutěžící ústní a písemný test, envitajenku a hledání chyb v textu. V podvečer proběhla motivační přednáška, během které poskytla paní Karla Vincenecová studentům důležité informace, které mohli využít při zpracování hlavního pátečního praktického úkolu.

  I když téma olympiády je velmi seriózní, přesto se ve zlínském krajském kole každoročně najde prostor pro zábavu. Celá družstva včetně pedagogů každoročně soutěží v netradiční disciplíně, kterou je sehrání recesistické scénky, letos s tématem „ Zpívala žížala….“ Některá zpracování by rozesmála i největšího pesimistu a všem přítomným prodloužila život o pár let.

  Pátek byl ve znamení praxe.  Dopoledne absolvovali všichni účastníci exkurzi na ČOV ve Val. Klobukách a do Hostětína, kde funguje kořenová čistička. I tady získala družstva cenné informace k vypracování praktického úkolu, který byl zaměřen na analýzu zdrojů znečištění vod na katastru obce Vysoké Pole v souvislosti s výstavbou budoucí přehrady. Tento praktický úkol pak zpracovávali celé odpoledne. Večer svůj projekt museli obhájit před porotci. Mimo to čekala soutěžící v pátek odpoledne i poznávačka, výroba filtru na vodu a další praktické úkoly.

Pro učitele probíhal doprovodný program.

  V sobotu byly vyhlášeny výsledky. Letos zvítězilo suverénně družstvo z Gymnázia JAK a JŠ s právem JZ z Uherského Brodu, na druhém místě se umístili zkušení matadoři z GJP a SOŠ ze Slavičína a třetí příčku vybojovalo družstvo GFP z Valašského Meziříčí. 

  Ekologická olympiáda je jedna z mála týmových soutěží, která propojuje teorii s praxí a také umožňuje vzájemné setkávání a předávání zkušeností. Je náročná jak finančně, tak organizačně. Proto je třeba poděkovat všem, kdo se na ní jakkoliv podíleli. Velké dík patří Zlínskému kraji a ČSOP, kteří téměř celou soutěž finančně zaštítili.

 

https://www.gymnazium-vk.cz/krajske-kolo-ekologicke-olympiady/