Připravujeme pro vás rozmanité programy, výstavy, dny otevřených dveří, semináře a exkurze, výsadby stromů, slavnosti, soutěže i zajímavá setkání na mnoha místech našeho regionu:

KALENDÁŘ AKCÍ:

23. 9. Jablečná slavnost v Hostětíně

6.–13. 10. Výstava na stromech

19. 10. Den stromů na Vsetíně

20. 10. Den stromů v Uherském Hradišti

27. 10. Stromy pro Rochus, Uherské Hradiště

a mnoho dalších.

Do kampaně se můžete zapojit sdílením akcí a informací, uspořádáním vlastní akce. Doporučujeme:

• výlety a exkurze • besedy a výstavy • tematické a projektové dny • výukové programy • soutěže • slavnosti stromů s piknikem a ochutnávkou místních dobrot • výsadbu stromů a keřů • úklid a péči o zeleň u školy, v obci či na vlastní zahradě. Nezapomeňte o své akci informovat ostatní.

Nejjednodušším způsobem je přispívat svými zkušenostmi, příběhy, příklady dobré praxe, postřehy nebo i odbornými názory na facebookovém profilu kampaní,

http://www.liska-evvo.cz/doc/stromy-a-my

Stanete se součástí osvětové kampaně, akci zveřejníme v krajském kalendáři akcí, zde na Faceboku, na webu a v rozesílce LÍSKY.

Kampaň organizuje LÍSKA, Park Rochus, o.p.s. je garantem kampaně.