Bílé Karpaty. Krásný i drsný kraj, který je zajímavý nejen zachovalou přírodou a bohatou historií, ale i lidovými tradicemi, které se zde zachovaly dodnes.

Přírodní i kulturní faktory vytvářejí z Bílých Karpat území mimořádně cenné i v evropském kontextu, a proto byly pro své přírodní a krajinné kvality vyhlášeny biosférickou rezervací UNESCO. Severovýchodní část území, kde se nachází ekologická vesnička Hostětín, okouzlí každého pestrou mozaikou rozptýlených stavení, políček, sadů, luk, pastvin a remízků. Ideální prostředí pro oddych a klidnou dovolenou uprostřed přírody, http://hostetin.veronica.cz/ekopenzion