Školka hospodaří v Bílých Karpatech přírodě přátelskými tradičními postupy, její činnost je zaměřená na množení a prodej.

  • starých odrůd jabloní a hrušní na semenných podnožích (pro polokmen, vysokokmen)
  • méně známé ovocné druhů
  • nových odolných odrůd ovoce
  • vzácnějších divokých bělokarpatských dřevin 

 

http://www.stareodrudy.org/