Termín: 19.9.2014 - 21.9.2014

Místo konání: Rudice

Na seminářích vás čeká Procházka po zajímavých místech za doprovodu odborného průvodce. Workshop „Interpretace místního dědictví“ Lektor Tomáš Růžička – Nadace Partnerství. Odborná publikace o speleologii.

Podrobnosti a přihlášky

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Barbora Appelová, tel.: 720 996 850, e-mail: barbora.appelova@lipka.cz

www.kras-turizmus.eu

www.lipka.cz/krt

Co je Interpretace Místního dědictví: Interpretace je cesta, jak pomoci ostatním lidem ocenit něco, o čem jsem přesvědčeni, že si zaslouží jejich pozornost. Místní dědictví není pouze kostel či zřícenina, ale i místní tradice, vzpomínky nebo pověsti. Interpretace přispívá k hlubšímu poznání místa a je hlavním předpokladem k rozvoji šetrných forem cestovního ruchu založených na poznávání a odhalování místních půvabů, které bez náležitého výkladu často zůstávají nepovšimnuty nebo nedoceněny. Praktická metoda spočívá v tom , že skupina „Intepretů“  identifikuje místní historické, kulturní a přírodní zajímavosti. Za pomoci odborného konzultanta (lektora semináře) a místních znalců a rodáků, pak vytvoří nejvhodnější formu intepretace shromážděných dat.

Lektoři: Tomáš Růžička - Od svého studijního pobytu na University of Vermont se věnuje tématu interpretace a je spoluzakladatelem Sdružení pro interpretaci místního dědictví v ČR. Organizoval řadu školení interpretace místního dědictví pro správy chráněných krajinných oblastí a národních parků, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Český svaz ochránců přírody a zástupce obcí a místních akčních skupin (MAS).  V současné době působí jako výkonný ředitel Nadace Partnerství.

Obsah druhého semináře: Rudicko – člověk a kras. Výlet po řemeslech a způsobech života na krasu. Kolíbky, Rudické propadání, Josefovské údolí. Procházka s geologem a místním znalcem. Výlet s archeologem , který nám ukáže, jak ovlivňuje krajina člověka a člověk krajinu.