Vydali jsme pro Vás noviny Cesty za poklady ve Zlínském kraji. Můžete je získat v Lísce nebo v našich členských střediscích.

Najdete v nich informace o projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí a realizovaného v roce 2013, který podporuje pobyt v přírodě a šetrnou turistiku. Cesty za poklady Vás zavedou na zajímavá místa našeho kraje a do 5 středisek ekologické výchovy

https://www.facebook.com/cestyzapokladyzk