Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

Hlavním cílem bylo posoudit s využitím nově vytvořených nástrojů podmínky, průběh a dosaženou úroveň vybraných aspektů přírodovědné gramotnosti na 2. stupni ZŠ, respektive nižším stupni víceletých gymnázií, a v SŠ s maturitními obory, identifikovat silné a slabé stránky rozvoje uvedené gramotnosti z celkového pohledu, a položit tak základ pro porovnání rozvoje gramotnosti v dalším cyklu.

https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/Stranky/Rozvoj_prirodovedne_gramotnosti_2016_2017.aspx