Bezpečně a zdravě do života – rozvoj kompetenci v základním a středním vzdělávání

Doba realizace: 1.9.2014 – 31.7.2015

PROJEKT byl UKONČEN a aktivity pokračují v rámci činností LÍSKY.

 

Projekt poskytuje cílovým skupinám vzdělávací programy, workshopy, pomůcky a metodickou podporu pro rozvoj vzdělávání v oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl v návaznosti na cíle RVP ZV, RVP GV a RVP SOV. Zvyšuje porozumění obsahu a pojetí dopravní výchovy a vzdělávání k zdravému životnímu stylu, rozšiřuje klíčové kompetence žáků, profesní kompetence pedagogů a dalších pracovníků, zlepšuje podmínky k využívání moderních metod a pomůcek, motivuje k dalšímu vzdělávání a spolupráci.

Projekt tvoří 5 klíčových aktivit:

KA 01. Zdravý pohyb

KA 02. Zdravá a bezpečná škola

KA 03 Prevence rizikových návyků

KA 04 Bezpečně na ulici

KA 05 Webové prostředí Bezpečně a zdravě do života 

Pro účastníky budou vytvořeny sady pomůcek a metodických textů, které podpoří rozvoj vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy.

Projekt realizuje Středisko volného času Klubko Staré Město, p.o.

Líska, o.s. je partnerem projektu a realizuje aktivitu 2 – Zdravá a bezpečná škola.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

K tématům byly vytvořeny pomůcky, texty a metodické listy. Sady jsou k zapůjčení ve Vsetíně LÍSCE (www.liska-evvo.cz) a ve Vzdělávacím a informačním středisku ve Veselí nad Moravou (www.vis.bilekarpaty.cz),
nebo si můžete objednat výukový program či exkurzi Odkud se bere jídlo (doporučeno pro žáky 3.-5. ročníku ZŠ).

Výstupy projektu zde.