Pokračujeme v kampani Vsetín proti chudobě s tématem férových banánů a pro školy chystáme besedu.

Beseda pro žáky základních a středních škol.

Beseda je určena žákovským týmům vsetínských ZŠ jako podpora přípravy a realizace žákovských kampaní ve školách v návaznosti na akci Vsetín proti chudobě z listopadu 2017, http://www.liska-evvo.cz/doc/rok-2017


http://www.liska-evvo.cz/doc/beseda-za-ferove-banany