Termín: 21.3.2018

Ve středu 21. března slaví LÍSKA své 11. narozeniny.

Od roku 2007 poskytuje informace a vzdělávání v oblasti environmentální výchovy ve Zlínském kraji. Narozeniny si připomenou ve všech 12 členských organizacích, například výsadbou keřů lísky, vycházkami do přírody, programy pro děti, vzdělávacími akcemi nebo dny otevřených dveří s fairtradovým a regionálním občerstvením.

„Členové LÍSKY, lidé i organizace, tvoří jedinečné společenství. Sdílejí informace a zkušenosti, realizují společné projekty, vzdělávací programy a kampaně se zaměřením na environmentální výchovu a podporu místní udržitelné ekonomiky. V posledních letech jsme přinesli do regionu na podporu environmentální výchovy a osvěty 12 milionů korun. Nejvíce náš přínos vnímají učitelé ve školách, odborná veřejnost v neziskových organizacích a úřadech, návštěvníci osvětových akcí a kampaní, děti a žáci na výukových programech, soutěžích, pobytových akcích a táborech,“ řekla předsedkyně LÍSKY Iva Koutná.

LÍSKA každoročně realizuje pět regionálních osvětových kampaní. Tematicky jsou zaměřeny na ptactvo, přírodní zahrady, stromy, fair trade a místní udržitelnou ekonomiku. „Každý rok připravíme více než pět desítek rozmanitých akcí a programů pro děti i dospělé, včetně akreditovaných vzdělávacích akcí, exkurzí a kurzů pro pedagogy“ doplnila Iva Koutná. V loňském roce LÍSKA připravila již 17. ročník Krajské konference o environmentální výchově, během které byly uděleny po sedmnácté i výroční ceny, http://www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference V regionu, na různých zajímavých místech, proběhlo 14 Dnů pro přírodu a řemesla, letos akce doputuje do Vsetína (30.5.2018, http://www.liska-evvo.cz/doc/regionalni-vzdelavaci-akce).

Jednou z hlavních činností LÍSKY je poskytování informací. V kraji od roku 2005 funguje jedinečný informační systém, který využívá elektronickou rozesílku (v databázi je téměř 1400 odběratelů), webové stránky a sociální sítě. Spolek má rozsáhlou knihovnu i vlastní ediční centrum Oříšek, ve kterém vyšlo přes 150 metodických listů pro pedagogy, listy skřítka Lískáčka pro rodiče s dětmi, publikace a metodiky, různé osvětové plakáty, diáře a 10 čísel tematických novin Poctivě vyrobené. V loňském roce LÍSKA započala spolupráci s Agrární komorou Zlín na projektech „Pomozte nám zachránit farmáře“ a „Z farmy na náš stůl, aneb zdravě – hravě o původu a zpracování potravin“ s finanční podporou Ministerstva zemědělství.

LÍSKA je regionálním sdružením osobností a organizací zaměřených na ekologickou/environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje. Byla založena v roce 2007 jako nezisková organizace. Sdružuje 12 členských organizací a 16 osobností na území celého Zlínského kraje. Pro své příznivce má Klub LÍSKY (62 členů), z jejichž finančních darů LÍSKA  financuje osvětové kampaně.

Posláním LÍSKY je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem. Poskytuje programy a služby pracovníkům neziskových organizací, veřejné správy, učitelům, studentům učitelských i přírodovědných oborů, rodinám s dětmi, regionálním výrobcům a dalším zájemcům o environmentálně odpovědnější přístupy. Hlavní činnosti Lísky tvoří informování a osvěta, vzdělávání a lektorská činnost, poradenství a metodická podpora, příprava a realizace projektů, podpora fair trade a místních výrobků, zpracování koncepcí a strategií, konferenční a produkční servis.

Kontaktní osoba: Mgr. Yvona Koutná, tel: 605 806 840

www.liska-evvo.cz, e-mail: infoevvo@seznam.cz

Připojené soubory